Paramaribo, 18 maart 2020

 

Beste reiziger,

 

Zoals bekend, is ingaande vrijdag 14 maart om 00.00 Suriname “lock down” gegaan vanwege COVID-19.

Op 16 maart is bekendgemaakt door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme dat tours naar toeristische destinaties cq lokale gemeenschappen in het binnenland per die datum wordt stopgezet tot nader orde.

Voor deze bijzondere omstandigheden zal een uitzondering worden gemaakt aan onze algemene annuleringsvoorwaarden met name “bij annulering minder dan 30 dagen voor vertrek geldt een penalty variërend tussen van 25% – 100%”.

Gezien deze overmachtsituatie niet aan ons noch aan de gast te wijten is, zullen wij indien u wilt afwijken van de algemene voorwaarden, een voucher verstrekken die een jaar geldig is na de oorspronkelijke vertrekdatum, deze is overdraagbaar op naam.

Met de verstrekking van deze voucher zal de algemene annuleringsvoorwaarde komen te vervallen. Deze voucher is niet uitkeerbaar in geld.

 

Met vriendelijke groet,

Jenny Tours
Jan van Swaaij

Directeur

bijlage brief minister